Strategiska utvecklingsområden

Våra fokusområden detta läsår är lek och naturvetenskap.

Fokusområden väljs utifrån den systematiska kvalitetsredovisningen och utvärderingen som gjorts efter förgående läsår.

Konst händer Granen.png

Hållbar utveckling har varit och kommer fortsätta vara ett fokusområde för Jumkils förskola.

 

 

Uppdaterad: