Förskolans studiedagar

Vårterminens studiedag är 12/6-20 Höstens studiedagar är 20-21/8-20 Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta rektor senast fyra veckor innan respektive studiedag.

10 mars 2020