Vårt arbetssätt

Pedagogerna på förskolan är medforskande och utmanande som strävar efter att varje barn ska utmanas och lära utifrån sin egen förmåga samt sin proximala utvecklingszon.  

Vi skapar tillsammans!


Allt från konstverk till lärmiljöers utformande skapar vi tillsammans med barnen. Vi tror på det kompetenta barnet och att alla ska få möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Att ge varje barn möjligheten att upptäcka och förstå sin omvärld på olika sätt är pedagogernas drivkraft och ligger till grund för den verksamhet som bedrivs.
Vi vill ge barn möjligheten att pröva och ompröva samt lyckas för att på så sätt erövra nya erfarenheter och sätt att lära. Vi värnar om vår närmiljö och vill ge barnen rika erfarenheter i skog och mark där omsorg om närmiljön och ekologin står i fokus. Utemiljön som lärmiljö ser vi som en otrolig tillgång som vi använder oss av både skogen och gården som en del av vår utbildning och undervisning.  
Barn som målar i snönBarn skapar med löv

Uppdaterad: