Strategiska utvecklingsområden


De utvecklingsområden vi jobbar med kommer fram till 2023 att vara undervisning och digitalisering. Dessa bygger på gemensamma övergripande inriktningsmål för Uppsala kommun.

Detta år lägger vi fokus på BARNKONVENTIONEN och IKT (digitala verktyg). Fokusområden väljs utifrån den systematiska kvalitetsredovisningen och utvärderingen som gjorts efter förgående läsår.

Hållbar utveckling har varit och kommer fortsätta vara ett fokusområde för Jumkils förskola.


Undervisning kommer att lägga fokus på vilka teorier som kan ligga till grund för den undervisning som vi bedriver i förskolan och på vilket sätt den kan stödja varje barns lärande.

Några exempel på digitala verktyg vi använder i undervisningen:

•Lärplatta/ipad: pedagogiska appar, söka information
•Blue-bot: för att programmera med barnen
•Green screen: För att förändra bilder och filmer och arbeta källkritiskt
•Projektor: används som ett redskap i undervisningen för att kunna titta på eller uppleva något tillsammans. 

 

Uppdaterad: