Strategiska utvecklingsområden

Detta läsår, ht-22 vt-23 lägger vi fokus på mångfald, normer och värden samt språk.  Fokusområden väljs utifrån den systematiska kvalitetsredovisningen och utvärderingen som gjorts efter förgående läsår.

Handavtryck med text barnkonventionen

 

Hållbar utveckling har varit och kommer fortsätta vara ett fokusområde för Jumkils förskola.


Undervisning kommer att lägga fokus på vilka teorier som kan ligga till grund för den undervisning som vi bedriver i förskolan och på vilket sätt den kan stödja varje barns lärande.

 

Uppdaterad: