Avdelningar och hemvister

Förskolan är indelad i tre avdelningar. Granen för de yngre barnen och de äldre barnen går på Enen och Tallen
Varje avdelning delas under dagen upp i mindre lärgrupper. Större delen av dagen kommer barnen att vistas i sina lärgrupper men vid öppning och stängning sker samarbete mellan avdelningarna.
Detta innebär att barnen lär känna alla pedagoger vilket underlättar vid sjukdom och frånvaro då man kan hjälpas åt på avdelningarna så att barnen påverkas så lite som möjligt.

Uppdaterad: