Om förskolan

Jumkils förskola ligger 17 km från Uppsala ute på landsbygden. Med närhet till både skog och mark har förskolan ett ekologiskt fokus och vistas mycket utomhus.
På förskolan finns utifrån ett barnperspektiv materialet tillgängligt på barnens nivå och miljöerna utgår från Uppsala kommuns sju rumskoncept som innehåller sand och vatten, bygg och konstruktion, drama och ljud, ljus, ateljé, avskildhet, skriv och it.
På Jumkil förskola arbetar vi för att stödja barnens utforskande samt att ge dem verktyg och möjlighet att påverka sin närmiljö men även sin framtid.

Skollag och Läroplan 
Förskolan arbetar efter förskolans läroplan LPFÖ-18.