Om förskolan

Jumkils förskola ligger 17 km från Uppsala ute på landsbygden. Med närhet till både skog och mark har förskolan ett ekologiskt fokus och vistas mycket utomhus.
På förskolan finns utifrån ett barnperspektiv materialet tillgängligt på barnens nivå.
På Jumkil förskola arbetar vi för att stödja barnens utforskande samt att ge dem verktyg och möjlighet att påverka sin närmiljö men även sin framtid.

Skollag och Läroplan 
Förskolan arbetar efter förskolans läroplan LPFÖ-18.

Varje läsår har förskolan fyra studiedagar, förskolan är då stängd.