Verksamhet & pedagogik

Värdegrund

Värdegrunden på Jumkils förskola består av fler olika byggstenar som utbildningen vilar på. Värdegrunden är ett levande dokument som vi arbetar kontinuerligt med i arbetslagen. Glädje, trygghet och lärande går för oss hand i hand och ska genomsyra utbildningen på Jumkils förskola.

Ett träd som har händer som löv med vänskapsord

Uppdaterad: