Avdelningar och hemvister

Förskolan är just nu indelad i två avdelningar. Vi tittar ständigt över både behov och förutsättningar för just de barnen som befinner sig på förskolan och delar därefter in barnen i avdelningar. Granen för de yngre barnen och de äldre barnen på Tallen.

Varje avdelning delas under dagen upp i mindre lärgrupper. Större delen av dagen kommer barnen att vistas i sina lärgrupper men vid öppning och stängning sker samarbete mellan avdelningarna.
Detta innebär att barnen lär känna alla pedagoger vilket underlättar vid sjukdom och frånvaro då man kan hjälpas åt på avdelningarna så att barnen påverkas så lite som möjligt. Alla barn är allas barn, vilket vi ser som en trygghet för både barn och pedagoger.  

Uppdaterad: