Introduktion

Hur gör vi och hur tänker vi?

När du har tackat ja till platsen kommer vi skicka information till er med posten för att innan start kunna erbjuda ett möte på förskolan för att berätta om hur vi tänker kring introduktion, verksamhet och arbetssätt.

Vi tillämpar föräldraaktiv heldagsintroduktion vilket innebär att du och ditt barn är tillsammans med oss under några dagar så att ni får möjlighet att lära känna oss pedagoger och vår verksamhet.
Introduktionen utgår från de behov du och ditt barn har och anpassas efter vad varje enskilt barn behöver. Det finns en grund som vi utgår från men diskuterar oss fram till vilket sätt som passar er bäst.

Uppdaterad: