Utbildning och undervisning

Vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen.

Här får barnen utforska, fördjupa sig och utmanas i det som de visar intresse för. 
Barns delaktighet och inflytande är viktig för oss. Därför vill vi skapa flera möjligheter för barnen att vara delaktiga i hur utbildningen formas.

Skapar bokstäver
 
Vi engagerar barnen när vi gör om lärmiljöer, väljer aktiviteter på eftermiddagarna samt skapar möjligheter för dem att klara av saker själva. Undervisningen sker till stor del i mindre lärgrupper där barnen ska få möjlighet att synas, komma till tals, lära av varandra och utforska utifrån målen i läroplanen för förskolan.

Barn som räknar pinnar i skogen

 

 

Uppdaterad: